بروکر

کارگزاری خودتان را داشته باشید

مايل هستيد چه نامي را بر روي شركت كارگزاري خودتان قرار دهيد؟

مايل هستيد چه نامي را بر روي شركت كارگزاري خودتان قرار دهيد؟ وقتي مي خواهيد شركت كارگزاري معاملات بازارهاي مالي خود را نزد شركت فناروري نرم افزاري پي سي ام بريتانيا (با مسئوليت محدود) (PCM Software Technologies UK LTD) تاسيس كنيد شايد اين تنها چيزي باشد كه نياز به ارايه آن داشته باشيد.

Tags: 
Subscribe to RSS - بروکر